Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo- krajobrazowy

"Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne."

 

Ustawa o ochronie przyrody

W Nadleśnictwie Goleniów znajduje się jeden zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Krzewina".

 

ZESPÓŁ PRZYRODNICZO- KRAJOBRAZOWY

Lp. Nazwa Powierzchnia Cel ochrony Lokalizacja
1. Krzewina 20,78 ha Zachowanie fragmentu krajobrazu, wzniesień wydmowych pokrytych lasem dębowo-sosnowym, a także fragentów fitocenoz murawowych i zbiorowisk pionerskich, zasługujacych na ochronę ze względu  na walory widokowe i estetyczne. na zachód od drogi Stepnica-Czarnocin, pomiędzy miejscowościami Kopice i Czarnocin, gmina Stepnica