Aktualności Aktualności

Powrót

Przegląd zagrożeń w drzewostanach przylegających do infrastruktury

Przegląd zagrożeń w drzewostanach przylegających do infrastruktury

W Nadleśnictwie Goleniów dwa razy w roku – w marcu i we wrześniu - dokonuje się komisyjnego przeglądu zagrożeń występujących w drzewostanach przyległych do dróg publicznych, szlaków turystycznych, obiektów turystycznych i edukacyjnych, parkingów, miejsc postoju pojazdów oraz przyległych do zabudowań. W trakcie przeglądu identyfikuje się drzewa, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia. Należą do nich m. in. złomy, wywroty, posusz, drzewa niebezpiecznie pochylone. Na korze zinwentaryzowanych drzew maluje się farbą znak „X”.

W trakcie ostatniego przeglądu zidentyfikowano blisko 290 drzew stanowiących potencjalne zagrożenie. Za szczególnie pilne do usunięcia uznano drzewa przy DK 6 oraz DK 3 wraz z węzłami Miękowo i Święta. Ponadto pilnej interwencji wymagają suche sosny rosnące wzdłuż linii kolejowej nr 434 Mosty-Port Lotniczy.

Usuwanie zidentyfikowanych zagrożeń wymaga współpracy leśników z zakładami usług leśnych, drogowcami, kolejarzami, przedstawicielami telekomunikacji, pracownikami zakładów energetycznych oraz policją. Pracownicy nadleśnictwa posiadają uprawnienia do kierowania ruchem. Nadleśnictwo zakupiło znaki drogowe oraz uzyskało dokumentacje pozwalające na zmianę organizacji ruchu drogowego w czasie wycinki drzew stanowiących zagrożenie. Wszelkie prace związane z usuwaniem tych drzew są niebezpieczne i prowadzi się je z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.


Nadleśnictwa i inne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polecamy Polecamy