Wydawca treści Wydawca treści

Stanowisko dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

Ustawa o ochronie przyrody

W Nadleśnictwie Goleniów znajduje sie jedno stanowisko dokumentacyjne - Góra Zielonczyn, które powstało w wyniku eksploatacji kopalnianej.

STANOWISKO DOKUMENTACYJNE

Lp. Nazwa Powierzchnia Cel ochrony Lokalizacja
1. Góra Zielonczyn 1,32 ha Zachowanie w formie odsłoniętego, w wyniku eksploatacji kopalnianej, zbocza "Góry Zielonczyn" z widocznymi w profilu piaskami pochodzenia morenowego oraz kemami fluwioglacjalnymi stadiału pomorskiego zlodowacenia bałtyckiego.  na południowy wschód od miejscowości Zielonczyn, gmina Stepnica