Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub

telefonicznie +48 91 432 87 12

oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Pana Grzegorza Makowskiego

e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl

telefon 692 471 113

Materiały do pobrania