Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Ustawa o ochronie przyrody

POMNIKI PRZYRODY

Lp.

Charakterystyka obiektu

Forma

Adres leśny

Lokalizacja

Podstawa prawna

1.

Dąb szypułkowy, obwód 330 cm, wysokość 24 m.

Pojedyncze drzewo

01-52-a

na wschód od miejscowości Żarnówko, gmina Stepnica, Leśnictwo Zielonczyn

Rozporz.Wojewody Szczecińskiego z dnia 06.12. 1989 r.

2.

Sosna pospolita, obwód 250 cm, wysokość 24 m.

Pojedyncze drzewo

02-93-b

przy drodze krajowej S-3 między miejscowością Babigoszcz a skrzyżowaniem z drogą powiatową Stepnica-Rokita, gmina Przybiernów, Leśnictwo Dzisna

j.w.

3.

Aleja dębów – 41 drzew, w tym:

Aleja drzew

10-699-a

na północny zachód od miejscowości Imno, gmina Goleniów, Leśnictwo Mosty

Uchwała Nr IX/147/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dn. 28.05.2003 r.

1 DB bezszyp,

10-699-b

41 DB szypułk.

 

4.

Świerk pospolity, obwód 350 cm, wysokość 39 m.

Pojedyncze drzewo

12-718-a

na wschód od miejscowości Krępsko, gmina Goleniów, Leśnictwo Olszanka

Uchwała Nr IX/148/03 Rady Miejskiej w  Goleniowie z dn. 28.05.2003 r.

5.

Dąb szypułkowy,

Pojedyncze drzewo

10-702-d

na wschód od drogi łączącej miejscowość Mosty z osiedlem Mosty, gmina Goleniów, Leśnictwo Mosty

j.w.

obwód 630 cm, wysokość 25 m.

 

6.

Dąb szypułkowy,

Pojedyncze drzewo

10-703-b

jw.

j.w.

obwód 410 cm, wysokość 23 m.

 

7.

Dąb szypułkowy, obwód 450 cm, wysokość 25 m.

Pojedyncze drzewo

02-497-p

w miejscowości Niewiadowo, przy Leśniczówce Niewiadowo, gmina Osina, Leśnictwo Dzisna.

Uchwała Nr VII/58/2003 Rady Gminy Osina z dn. 27.06.2003 r.

8.

Cis pospolity, obwód 150 cm, wysokość 10 m.

Pojedyncze drzewo

01-42-d

na zachód od miejscowości Żarnówko, gmina Stepnica, Leśnictwo Zielonczyn

Uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy Stepnica z dn. 28.05.2003 r.

 

Buk zwyczajny, obwód 510 cm, wysokość 23 m.

Pojedyncze drzewo

05-254-f

na zachód od miejscowości Widzieńsko, przy osadzie leśnej, gmina Stepnica, Leśnictwo Widzieńsko.

Powołanie j.w.;  Likwidacja na podstawie Uchwały nr XVI/156/12  Rady Gminy w Stepnicy z dnia 22.10.2012 r.; publikacja w Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego w dniu 19.11.2012 r.; Weszło w życie 03.12.2012 r.

9.

Cis pospolity o 9 odnogach, obwód 32 cm wysokość 9 m dla każdej z odnóg.

Pojedyncze drzewo/

05-285-s

W miejscowości Widzieńsko, gmina Stepnica, Leśnictwo Widzieńsko.

j.w.

10.

Dąb szypułkowy, obwód 400 cm, wysokość 22 m.

Pojedyncze drzewo

05-285-f

na wschód od miejscowości Widzieńsko, Leśnictwo Widzieńsko, gmina Stepnica

Uchwała Nr IX/87/03 Rady Gminy Stepnica z dn. 28.05.2003 r.