Położenie

Nadleśnictwo Goleniów położone jest w północnej czę­ści Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, po wschodniej stronie Roztoki Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Goleniów dzięki środkom uzyskanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowało w 2009 r. przedsięwzięcie pn.: "Doskonalenie systemu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych Nadleśnictwa Goleniów". W ramach tego przedsięwzięcia została wybudowana budowa wieży dostrzegalni ppoż. na Górze Zielonczyn.