Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Goleniów
Nadleśnictwo Goleniów
91 418 28 56
91 418 29 19

ul. Parkowa 1

72-100 Goleniów

Nadleśniczy Nadleśnictwa Goleniów
Leszek Budkowski
91 418 28 56 wewn. 100
Zastępca Nadleśniczego
Marek Biniek
91 418 28 56 wewn. 100
Główna Księgowa
Anna Bonisławska
91 418 28 56 wew. 611
Inżynier Nadzoru
Tomasz Zarakowski

Zagadnienia dot.edukacji przyrodniczo-leśnej, Rzecznik Nadleśnictwa
91 418 28 56 wew. 219, tel. kom. 794 944 025
Inżynier Nadzoru
Bartosz Racławski

Zagadnienia dot. BHP oraz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
91 418 28 56 wewn. 218

Dział Gospodarki Leśnej

Starszy Specjalista Służby Leśnej
Dorota Budkowska
Zagadnienia dot. hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa oraz szkółkarstwa
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 332
Specjalista Służby Leśnej
Monika Ławińska
Zagadnienia dot. sprzedaży drewna
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 335
Specjalista Służby Leśnej
Radosław Król
Zagadnienia dot. użytkowania lasu oraz współpracy z zakładami usług leśnych
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 336
Specjalista Służby Leśnej
Katarzyna Kapińska
Zagadnienia dot. ochrony przyrody, ochrony lasu i gosp. wodnej
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 334
Specjalista Służby Leśnej
Łukasz Gurgul
Zagadnienia dot. ochrony ppoż., zagosp. turystycznego, utrzymania dróg leśnych oraz łowiectwa
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 333
Specjalista ds. stanu posiadania
Beata Wojtkiewicz
Zagadnienia dot. ewidencji i udostępniania gruntów oraz urządzania lasu
Tel.: 91 418 28 56, nr wewn. 337

Dział Finansowo- Księgowy

Specjalista ds. rachunkowości i finansów
Małgorzata Wysocka
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 612
Specjalista ds. płac i księgowości
Joanna Kozak
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 615
Specjalista ds. ekonomicznych i księgowości
Agnieszka Wawrzoła
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 613
Specjalista ds. finansowo- księgowych
Agnieszka Dunowska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 614
Księgowa
Karolina Mikulska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 616

Dział Administracyjno- gospodarczy

Sekretarz Nadleśnictwa
Marzenna Śmigielska
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 671
Specjalista ds. zamówień publicznych
Małgorzta Śniegocka
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 672
St. Referent ds. administracyjno- gospodarczych
Monika Kowalewicz
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 673
St. Referent ds. administracyjno- gospodarczych- Sekretariat
Ewa Ciechanowicz
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 100
Robotnik Obsługi
Bożena Łukaszewicz
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 101

Kadry

Specjalista ds. pracowniczych
Krystyna Rosowska
Tel.: 91 418 28 56, wen. 131

Informatyka

St. Referent ds. informatyki
Sławomir Strączko
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 571

Posterunek Straży Leśnej

Starszy Strażnik Leśny
Stanisław Bogumił
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 221
Strażnik Leśny
Karolina Kaczmarek
Tel.: 91 418 28 56, wewn. 221