Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Głównym celem gospodarki leśnej jest zachowanie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Szczególne znaczenie dla zachowania i wzbogacania istniejących lasów oraz kształtowanie jego nowych pokoleń ma hodowla lasu.

 Obejmuje ona wszelkie zagadnienia związane z selekcją, nasiennictwem, szkółkarstwem, odnowieniami i zalesieniami oraz pielęgnacją upraw i drzewostanów. W Nadleśnictwie Goleniów selekcja leśna opiera się na następujących obiektach:

- wyłączone drzewostany nasienne o
powierzchni 47 ha,
- gospodarcze drzewostany nasienne
powierzchni blisko 734 ha,
- drzewostany zachowawcze około 4 ha,
- drzewa doborowe 47 sztuk,
- uprawy pochodne w 5 blokach na
łącznej powierzchni blisko 328 ha,
- uprawy zachowawcze w jednym bloku
o powierzchni 11 ha.
 
         
    Głównym celem selekcji drzew leśnych jest zachowanie naturalnego bogactwa lasu na poziomie ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym.
          Po zebraniu i odpowiednim przygotowaniu nasion są one wysiewane w gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Goleniów w miejscowości Krępsko. Szkółka leśna zajmuje 8 ha i służy produkcji odpowiedniej jakości sadzonek (rocznie ok. 3 000 000 szt.) niemal wszystkich gatunków lasotwórczych występujących na obszarach nizinnych Polski, które następnie trafiają na uprawy leśne. Informacje na temat sprzedaży sadzonek można znaleźć w zakładce „Oferta handlowa".
           Bardzo istotnym zadaniem hodowli lasu są odnowienia i zalesienia. Celem tych zabiegów jest wprowadzenie młodego pokolenia lasu na daną powierzchnię. Przy odnowieniach jest to powierzchnia leśna (np. zrąb), a przy zalesieniach jest to powierzchnia nieleśna (np. grunty porolne). W Nadleśnictwie Goleniów odnawia się każdego roku średnio 150 ha przy użyciu ok. 1 200 000 szt. sadzonek:
 
- sosny zwyczajnej (700 000 szt.)
- buka zwyczajnego (200 000 szt.)
- dębów szypułkowego i bezszypułkowego (220 000 szt.)
- inne gatunki liściaste i  iglaste ok. 80 000 szt.