Certyfikat PEFC

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Goleniów prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi zasadami i kryteriami dobrej gospodarki leśnej zdefiniowanymi przez PEFC, której potwierdzeniem jest certyfikat CSL/724/2014 UDT-CERT dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z terminem ważności do 13.11.2017r.