Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ochrona przed pożarami

Ogień jest jednym z najgroźniejszych wrogów lasu. Obawa przed tym żywiołem i jego destrukcyjnym działaniem pociąga za sobą wymóg ochrony lasu przed pożarami oraz stałej obserwacji w czasie największego zagrożenia.

  Kategoria zagrożenia pożarowego

Nadleśnictwo Goleniów klasyfikuje się do II kategorii zagrożenia pożarowego.Natomiast na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 22.03.2006r., uwzględniając intensywność ruchu rekreacyjnego i turystycznego zalicza się Nadleśnictwo Goleniów do I kategorii zagrożenia pożarowego. Ponadto podwyższenie kategorii uzasadnione jest z uwagi na skutki wieloletniego oddziaływania emisji, szczególnie na obszarze leśnictwa Olszanka.

Stopień zapalności dna lasu zależy od składu runa, wilgotności nagromadzonej leżaniny i ściółki oraz rozkładu pogody w roku (głównie opadów atmosferycznych). Pierwszy okres zwiększonej palności przypada na wczesną wiosnę po zejściu pokrywy śnieżnej, kiedy to występują duże ilości wysuszonych traw, krzewinek, opadłe listowie, szczególnie duże zagrożenie występuje na obszarze leśnictwa Stepnica od nieużytków zielonych. Drugi okres zwiększonej palności występuje w czasie długotrwałej suszy, aż do końca października. Okres zagrożenia pożarowego występuje od momentu uzyskania przez ściółkę wilgotności mniejszej niż 27% mierzonej na podstawie wilgotności ściółki i powietrza  o godz. 9:00 i 13:00.

W okresie letnim i wczesnojesiennym występuje wzmożona penetracja lasu przez społeczeństwo, co dodatkowo zwiększa ryzyko powstania pożaru.

Zapalność dna lasu w okresie od marca do października charakteryzuje ilość dni w poszczególnych stopniach zagrożenia pożarowego.

     Czynniki wpływające na zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe lasów Nadleśnictwa Goleniów  jest bardzo duże ze względu na zdecydowaną przewagę litych drzewostanów sosnowych występujących na siedliskach (głównie BMśw i Bśw).

Czynniki mogące być przyczyną powstania pożaru związane są:
 

a) przebiegającymi przez tereny leśne liniami energetycznymi;
b) z paleniem ognisk bez zachowania wymaganych zasad
    bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach postoju i   biwakowania
c)  z wypalaniem traw i pozostałościami po uprawach rolnych (w nbsp; bliskim otoczeniu           z lasem)
d) z wyładowaniami atmosferycznymi (pożary);
e) z penetracją turystów (zbieraczy runa leśnego i wędkarzy).


          Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zagrożenie pożarowe jest nasilający się z roku na rok ruch turystyczny (szczególnie wzdłuż drogi krajowej nr E-3 relacji Szczecin -Świnoujście). Potencjalnym zagrożeniem pożarowym na terenie nadleśnictwa są również linie kolejowe relacji Szczecin-Świnoujście i Goleniów-Nowogard przebiegające na znacznym obszarze lasów.

    Przyczyny pożarów

Występują najczęściej następujące przyczyny powstania zjawisk pożarowych. Jednak najczęściej stwierdzana jest nieostrożność dorosłych.

Przyczyny pożarów:

1. Nieostrożność dorosłych
·   Turystyka i pozyskanie owoców runa leśnego
·   Działalność gospodarcza LP
·   Nieostrożność dorosłych
2. Nieostrożność nieletnich
·   Palenie ognisk przez nieletnich
3. Maszyny i urządzenia
·   Awaria linii energetycznych
.   Transport drogowy
.   Transport kolejowy
4. Wyładowania atmosferyczne
5. Przerzuty z gruntów nieleśnych
6. Podpalenia
7. Pozostałe
8. Nieustalone

Historyczne dane dotyczące dużych pożarów

W minionym dziesięcioleciu [1997 - 2006] w Nadleśnictwie Goleniów powstały 52 pożary na łącznej powierzchni 21,57 ha. Przeciętna powierzchnia pożaru wyniosła 0,42 ha. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

Rok

Ilość pożarów

Łączna powierzchnia [ha]

2010

2

0,02

2011

3

0,68

2012

6

0,08

2013

6

0,23

 

1. Organizacja służb ochrony przeciw pożarowej

a)  patrole przeciwpożarowe,
b)  punkty alarmowo – dyspozycyjne,
c)   sieć łączności alarmowo – dyspozycyjnej.
d)  pełnomocnik nadleśniczego,
e)  sposoby postępowania nadleśnictwa na wypadek pożaru lasu

2.  Wyposażenie w sprzęt i infrastrukturę pożarową

Zabezpieczenie przeciwpożarowe
a)  Pasy p-poż
b)  Obserwacja
c)  Łączność radiowa i telefoniczna
d)  Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
e)  Dojazdy pożarowe

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowe parkingi leśne na terenie Leśnictwa Stepnica

Nowe parkingi leśne na terenie Leśnictwa Stepnica

W grudniu br. oddane zostały do użytkowania dwa nowo utworzone parkingi leśne. Obiekty zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej nr 112 pomiędzy Kątami i Stepnicą oraz przy drodze powiatowej tzw. „13”. Drewniane ławy, stoliki i oczywiście kosze na śmieci – tak wygląda wyposażenie nowych, leśnych parkingów. Miejsca postojowe będą służyły podróżującym oraz wszystkim, którzy zechcą odpocząć na łonie przyrody w estetycznym miejscu.  Parkingi wybudowane zostały ze środków inwestycyjnych Nadleśnictwa Goleniów.


Asset Publisher Asset Publisher