Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat PEFC

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Goleniów prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi zasadami i kryteriami dobrej gospodarki leśnej zdefiniowanymi przez PEFC, której potwierdzeniem jest certyfikat PEFC- 17/0618 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z terminem ważności do 13.11.2020r.

Certyfikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes- Program Zatwierdzania Systemów Certyfikacji Leśnej) to niezależna, pozarządowa organizacja non-profit promująca trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.

                Certyfikacja PEFC tworzy mechanizmy umożliwiające rozwinięcie krajowych standardów, dostosowanych do politycznych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych i kulturalnych realiów odpowiednich krajów, jednocześnie zapewniając zgodność z wymogami akceptowanymi i rozpoznawalnymi na całym świecie. Uzyskanie przez Lasy Państwowe certyfikatu PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC.

Podstawą do przeprowadzenia oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów są „ Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów" zawierające takie kryteria jak:

 

Kryterium I – Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie

                        wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla.

Kryterium II –  Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych.

Kryterium III – Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów.

Kryterium IV – Zachowanie, ochrona o odpowiednie wzbogacenie

                       leśnej różnorodności biologicznej.

Kryterium V –   Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo-

i wodochronnych.

Kryterium VI –  Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.

 

Więcej na stronie: http://www.pefc-polska.pl