Aktualności Aktualności

Wieczne drzewo

Historia okazałego niegdyś drzewa.

Leśnicy na wiele sposobów dbają w lesie o bioróżnorodność. Pozostawiają w lesie kępy starodrzewia po dojrzałych drzewostanach, które ustąpiły miejsca nowemu pokoleniu, czy też drzewa dziuplaste, wszędzie tam gdzie nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Pożyteczne  drzewa z czasem zamierają. Jest to jednak tylko pozorna śmierć. Przykładem jest "martwy" buk zlokalizowany niedaleko ścieżki rowerowej w okolicach Widzieńska. Niegdyś dostarczał żeru w postaci pędów i buczyny zwierzynie leśnej i dawał schronienie ptakom, które zagnieździły się w potężnej koronie. Osłabiony przez grzyby został ostoją wielu owadzich drewnojadów. Zwabione nimi dzięcioły wykuły dziuple, w których zamieszkały ptaki, wiewiórki i kuny. Teraz "niby martwy" jest równie pożyteczny, jak wtedy gdy jego liście dostarczały życiodajnego tlenu. Tysiące żywych organizmów pomaga w rozkładzie jego okazałego pnia. I jeszcze wiele lat potrwa wzbogacanie rozłożonym drewnem leśnej próchnicy. W przyrodzie jednak nic nie ginie. Rosnące w pobliżu młode drzewka będą w części tym "martwym drzewem".