Aktualności Aktualności

Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku

 10 kwietnia br. gościliśmy w sali narad Nadleśnictwa Goleniów 22 osoby należące do Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Goleniowie.

SUTW jest organizacją działającą na terenie miasta Goleniów i opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków – słuchaczy. Jej członkiem może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który złoży pisemną deklarację oraz będzie opłacał roczną składkę. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym, np. inwalidzi i renciści.

Celem spotkania było zapoznanie gości z działalnością Nadleśnictwa, strukturą służby leśnej oraz historią budynku i administracji Nadleśnictwa.

Podczas tego kilkugodzinnego spotkania słuchacze dowiedzieli się, że lasów w Polsce przybywa, że jest on dobrze gospodarowany i że leśnicy go chronią, udostępniają i użytkują zgodnie z Planem Urządzania Lasu. Mówiliśmy również o edukacji, w tym o trwającej akcji sadzenia lasu „1000 drzew na minutę".

Było wiele pytań, w tym również te z kategorii niełatwych.

Na koniec strony ustaliły, że odbędzie się kolejne spotkanie. W lesie….