Aktualności Aktualności

Podtopienia w szkółce leśnej

Duże ilości opadów, które towarzyszą nam właściwie od początku 2017 r., powodują znaczne utrudnienia w realizacji zadań stawianych przed leśnikami. W codziennej pracy borykamy się z rozmokniętymi drogami, zalanymi drzewostanami, a ostatnio również z podtopieniami na szkółce leśnej. Stojąca woda zagraża sadzonkom. Powoduje ich wymakanie oraz zwiększa podatność na choroby. Nasze działania skupiają się na odprowadzeniu wody i napowietrzeniu gleby, aby zapewnić odpowiednie warunki rozwoju sadzonkom, z których część zostanie w tym roku posadzona na uprawach.