Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT

W związku z utrzymującym się bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym lasu Nadleśnictwo Goleniów prosi o wzmożenie uwagi oraz zachowanie ostrożności podczas odwiedzania terenów leśnych.

W związku powyższym wprowadza się zakaz korzystania z palenisk oraz używania urządzeń typu grill na miejscach zagospodarowania turystycznego, do odwołania.