Aktualności Aktualności

Narada z zakresu ochrony przeciwpożarowej

W dniu 27.02.2015r w siedzibie Nadleśnictwa Goleniów zorganizowano naradę poświęconą zagadnieniom w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadleśnictw położonych na terenie Puszczy Goleniowskiej tj. Goleniów, Rokita, Kliniska i Nowogard.

Poruszono kwestię:

- sytuacji pożarowej w minionym sezonie zagrożenia pożarowego,

- wykonania pasów przeciwpożarowych „BK" wzdłuż czynnych linii kolejowych,

- wypalania nieużytków,

- organizacji ćwiczeń w zakresie zwalczania pożarów na terenach leśnych (pożarów wielkoobszarowych),

- planowanych zmian w zakresie łączności radiowej.

W naradzie oprócz przedstawicieli Nadleśnictw sąsiadujących z Nadleśnictwem Goleniów udział wzięli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (wojewódzkiej i powiatowej), Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Policji.