Aktualności Aktualności

„KOMUNIKAT” – ZAGROŻENIE POŻAROWE

W ZWIĄZKU Z OPADAMI DESZCZU, OBNIŻENIU ULEGŁO  ZAGROŻENIE POŻAROWE TERENÓW LEŚNYCH.

      NADLEŚNICTWO GOLENIÓW COFA ZAKAZ KORZYSTANIA Z PALENISK TJ. UŻYWANIA OGNIA OTWARTEGO W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH.