Aktualności Aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonywane są corocznie w stałych Partiach Kontrolnych (PK) w celu określenia zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki. Stąd odwiedzający lasy mogą natknąć się na drzewa z naniesionym opisem rozpoczynającym się od „PK”.

Najlepszą porą na wykonywanie poszukiwań jest późna jesień, po pierwszych przymrozkach, kiedy to owady schodzą z koron drzew do ściółki na zimowisko.

Podczas jesiennych poszukiwań przeszukuje się ściółkę wewnątrz drewnianej ramki na dziesięciu powierzchniach próbnych w ramach danej Partii Kontrolnej. Na terenie Nadleśnictwa Goleniów wyznaczono 128 Partii Kontrolnych.

Schemat rozmieszczenia powierzchni próbnych

Przeszukując ściołę możemy znaleźć takie gatunki jak: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwiotek borowiec (zawisak borowiec), barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta, gatunki z rodziny borecznikowatych.

Zebrane i sprawdzone przez nadleśnictwo owady dostarczane są do Zespołu Ochrony Lasu (ZOL) w Szczecinku.

Na podstawie zebranych owadów oraz określenia ich zdrowotności ZOL określa drzewostany zagrożone.