Aktualności Aktualności

"Dzikie wysypisko"

Śmieci, które mają negatywny wpływ na roślinność.

       Niestety coraz częstym zjawiskiem napotykanym w lesie są powstające dzikie wysypiska. Nadleśnictwo apeluje o zgłaszanie wszelkich napotkanych  tego typu miejsc.

    Najczęściej  dzikie  wysypiska tworzą odpady remontowe. Każde dziko powstające wysypisko jest dokładnie sprawdzane przez służy leśne a dokumentacja przekazywane do Policji w celu ujęcia sprawcy.

 

Tekst: Łukasz Gurgul