Aktualności Aktualności

ASF- Afrykański Pomór Świń

 Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pogorszyła się sytuacja epizootyczna w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), który został stwierdzony przy wschodniej granicy Polski. Pojawienie się nowych ognisk tej choroby u świń oraz pojawiające się przypadki tejże choroby u dzików powodują konieczność podjęcia prostych działań skierowanych głównie do turystów, którzy przez wyrzucanie resztek jedzenia podczas podróży do pojemników zamkniętych przyczyniają się do ograniczenia szczerzenia się w/w choroby przenoszonej również przez dziki. O każdym przypadku znalezienia padłego dzika należy poinformować właściwe nadleśnictwo.

Materiały do pobrania